20Elhagyott temeto_Magyarlaposon.jpg
Elhagyott temető Magyarláposon, pasztell, 50x70 cm, 1998 - Királyhágómelléki Ref. Egyházkerület tulajdona