Önvallomás?
Ez így túl romantikus. Köszönet és számadás.
-        Köszönöm: Tóth Júlia festőművész-tanárnak, Julika néninek, hogy a rákosligeti általános iskolában a képzőművészet felé irányított.
-        Hálás vagyok a Képző és Iparművészeti Gimnáziumban eltöltött négy évért. Akkor még sikk volt a naprakész tájékozottság a kultúra berkeiben: színház, film, irodalom; Valóságot, Kritikát olvastunk. Múzeumba járni nem szerettünk, mert kötelező volt.
-        Sokat tanultam Dr. Mészáros Vincétől, aki a háború után a Közlekedési Múzeum ujjátélesztője volt. Bevezetett a kutatómunka rejtelmeibe, a múzeumi kiállítások létrehozási folyamatába, a tartalmi- és látványtervezésbe. Elolvashattam a háború előtt kiadott, de a hatvanas-hetvenes években tiltott könyveket, megismerhettem azokat a szellemi áramlatokat, melynek ismerete kulcsot adott az akkori jelen társadalmi jelenségeihez is.
-        De hogy ma festőművésznek vallhatom magam, azt Tóth Tibor festőművésznek, a Mesternek köszönhetem. Ő volt, aki a szakmai igényesség mellett fontosnak tartotta az eligazodást szűkebb és tágabb környezetünkben, felhívta figyelmünket a szociografikus, dokumentáló jellegű megközelítési lehetőségre. Megteremtette tanítványainak a „szabadság kis szigetét”, a XVII. kerületi Művészetbarát Kör havonta megrendezett kiállításai segítségével megismerhettük a hazai képzőművészeti élet támogatott, tűrt, tiltott irányzatait, találkoztunk az alkotókkal. Gyakorlatot szereztünk a kiállítások szervezésében, rendezésében is. A Művészetbarát Körhöz kapcsolódó képzőművész körben lehetőségünk nyílt az elmélyült munkára, nyaranta művésztelepet szervezett, először Mohácson, 1969-től Gyulán, amely a mai napig működik, már a volt tanítványok vezetésével.
-        Köszönetem és hálám családomnak, barátnőimnek és barátaimnak, és kollégáimnak és ismerőseimnek a mindennapi életben nyújtott segítségért és inspirációért.
Festek meggyőződésem szerint, témáimat a való élet adja. Próbálok példamutatással, tanáccsal segítségére lenni másoknak, fiatalabb festőtársaimnak. Fontosnak tartom az általam összegyűjtött ismeret- és dokumentumanyag  feldolgozását, továbbadását.